• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 30, 2013

وضعیت وخیم جسمی زندانیان اعتصاب کننده در زندان رجایی شهر

Posted by UNITY4IRAN On 11:07 AM No comments

اعتصاب کنندگان شورای مرکزی ینی گاموح در زندان رجایی شهر کرج، در وضعیت وخیم جسمی بسر میبرند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر که از ۲۲ تیر ماه در زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذا زده بودند و ابتدا به زندان اوین و سپس زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند، در شرایط وخیم جسمی بسر میبرند.
روز گذشته یک‌شنبه ۶ مرداد ماه شهرام رادمهر و محمود فضلی بر اثر وخامت وضع جسمی به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شدند.
یکی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در این مورد به گزارشگر هرانا گفت: "رئیس زندان رجایی شهر کرج (مردانی) ضمن تهدید این افراد از ایشان خواسته است که اعتصاب غذای خود را بشکنند. ولی این ۵ زندانی سیاسی در جواب اعلام کردند که تا حصول نتیجه و برگزاری یک دادگاه عادلانه به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد."
وی همچنین ادامه داد: "این افراد پس از ورود به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر، بدلیل کمبود جا در این سالن مجبور شدند در راهرو بخوابند."

0 comments:

Post a Comment