• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 17, 2013

محاکمه برادران کُردپور به یکماه دیگر موکول شد

Posted by UNITY4IRAN On 1:12 PM No comments

دادگاه رسیدگی به پرونده مسعود و خسرو کُردپور دو روزنامه‌نگار کُرد، به یکماه دیگر موکول شد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اولین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور دو برادر روزنامه نگار کرد به دلیل ایرادتی برگزار نشد، خالد محمدزاده روزنامه کرد در این باره گفت که دادگاه رسیدگی به پرونده برداران کردپور به تاریخ 22 مرداد یعنی یک ماه دیگر موکول شده است.
بنابه این گزارش، هر چند تحقیقات پرونده این دو روزنامه نگار کرد در دادگستری به اتمام رسیده است، اما شعبه دو دادگاه مهاباد مانع گذاشتن وثیقه و آزادی موقت آنها شده است. و این شعبه تاریخ دادگاهی آنها را به 22 مرداد
موکول کرده است.
مسعود کردپور و خسرو کردپور دو فعال حقوق بشر و از مدیران "آژانس خبری موکریان" هستند که پس از حدود ۴ ماه بازداشت در اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه روز چهارشنبه ۵ تیر ماه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شدند.

0 comments:

Post a Comment