• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 12, 2013

پرونده سازی جدید علیه شاهرخ زمانی فعال کارگری

Posted by UNITY4IRAN On 2:53 PM No comments

روز چهارشنبه در زندان گوهردشت کرج پرونده دیگری علیه "شاهرخ زمانی" ساختند و او را تهدید کردند که یکشنبه آینده در دادگاه مستقر در زندان محاکمه خواهد شد.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به گزارش "کمیته حمایت از شاهرخ زمانی"، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از یک ماه است که فشارها علیه شاهرخ زمانی را به شدت افزایش داده و جاسوسان و ماموران خود را به مراقبت بیشتر از او گماره اند، اما باز هم دست برنداشته و از هر فرصتی برای اذیت و آزار این فعال کارگری استفاده می کنند.

0 comments:

Post a Comment