• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 29, 2013

اجلاس اضطرای دولت تونس برای کنترل بحران سیاسی در این کشور

Posted by UNITY4IRAN On 4:49 PM No comments

رادیو فرانسه: به دنبال بالا گرفتن تظاهرات واعتراضات در تونس، دولت اسلام‌گرای این کشور امروز (دوشنبه)، اجلاس اضطراری دارد تا در باره بحران کنونی در تونس تصمیماتی بگیرد.
درهمین حال، بزرگترین اتحادیه سندیکایی کارگری و کارمندی تونس، امشب یک اجلاس فوق‌العاده دارد تا موضع خود را در قبال بحران پیش آمده در تونس پس از قتل حمد البراهمی- از اعضای چپ گرای مجلس، تعیین کند؛ اتحادیه عمومی کارگران و کارمندان تونس خود را آماده می سازد تا نقشی تاریخی در سیاست این کشور ایفا کند.
شب گذشته، شهر تونس دستخوش ناآرامی بود؛ دیشب هزاران نفر در میدان "باردو" و در مقابل مقر مجلس مؤسسان تونس تظاهرات کرده و خواستار انحلال مجلس شدند.
مجلس مؤسسان تحت کنترل حزب اسلام‌گرای "النهضه" قرار دارد.
تظاهرکنندگان دیشب شعارهایی علیه راشد غنوشی- رهبر حزب النهضه می‌دادند. معترضان فریاد میزدند که غنوشی قاتل است و حزب النهضه واپس گرا. آنان خواستار سقوط دولت و استقرار دموکراسی در کشور شدند.

0 comments:

Post a Comment