• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 16, 2013

مرخصی درمانی اشکان ذهابیان، دانشجوی محروم از تحصیل

Posted by UNITY4IRAN On 12:14 PM No comments

اشکان ذهابیان که خرداد ماه سال جاری برای چهارمین بار بازداشت و برای اجرای حکم هشت ماهه به زندان متی کلای بابل منتقل شده بود صبح امروز به مرخصی استعلاجی ۵ روزه آمد.
به گزارش کلمه، این فعال سیاسی که بعلت فشارهای وارده از انفرادی های طولانی در بازداشت های قبلی و نیز اعتصاب غذا دچاره بیماری های معده، گردن و کمر شده بود پس از بستری شدن در بهداری زندان در روز گذشته، امروز بعد از آزادی به بیمارستان منتقل شد.
اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ چهار بار بازداشت و در پرونده هایی جداگانه به شش و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی آخرین بار ۶خرداد ماه ۸۸ در حالی که از اعضای ستاد هاشمی رفسنجانی بود با حمله ی ماموران به خانه ی پدریش در بابل بازداشت شد.
اتهام های اشکان ذهابیان در پرونده جدید وی، دیدار با آیت الله صانعی، آیت الله وحید خراسانی و دیگر مراجع تقلید در قم عنوان شده است.

0 comments:

Post a Comment