• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 28, 2013

حضور کم رنگ زنان و کاهش کرسی های شیعیان در انتخابات پارلمانی کویت

Posted by UNITY4IRAN On 12:24 PM No comments

نتایج انتخابات پارلمانی در کویت حاکی از حضور کم رنگ زنان و کاهش شمار کرسی های شیعیان در پارلمان جدید است. در این انتخابات، زنان تنها به 2 کرسی و شیعیان به 8 کرسی پارلمان دست یافتند.
به گزارش العربیه شیعیان در حالی که در پارلمان سابق 17 کرسی را از آن خود کرده بودند در این دوره تنها به 8 کرسی دست یافته اند.

بر اساس این گزارش زنان نیز در حالی در دوره های پیشین بیش از مردان به پای صندوق های رای می رفتند اما در این دوره شرکت آنها کاهش قابل توجهی داشته است. آنها همچنین در این انتخابات برخلاف دوره های پیش تنها 8 نامزد معرفی کرده بودند.

اسلام گرایان نیز که در دوره پیش 5 کرسی از 50 کرسی پارلمان را در اختیار داشتند در این دور 7 کرسی را از آن خود کردند. بر اساس اعلام نتایج انتخابات 21 چهره برای اولین بار وارد پارلمان کویت شده اند.

مرزوق العانم، علی العمیر و علی الراشد از چهرهای شناخته شده راه یافته به پارلمان جدید، برای ریاست آن رقابت خواهند کرد.

0 comments:

Post a Comment