• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 22, 2013

سیزدهمین روز اعتصاب غذای یک زندانی در زندان گوهردشت کرج

Posted by UNITY4IRAN On 7:45 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی شهرام پورمنصوری در اعتراض به شرایط غیرانسانی و رفتارهای وحشیانه وارد سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود شد.
در یک اقدام غیرانسانی در سیزدهمین روز اعتصاب غذای زندانی شهرام پورمنصوری کولری را که با هزینه خود خریداری کرده بود تا در گرمای شدید حاکم بتواند تا حدی فرعی را خنک نگهدارد، به منظور فشارآوردن بر این زندانی، امیری معاون زندان و از شکنجه گران زندان گوهردشت کولر را از این فرعی خارج نمود و با خود برد.
در طی مدت اعتصاب غذای این زندانی تقریبا روزانه یا وی را احضار می کردند و یا خود آنها به سلول وی مراجعه می کردند و با تهدید و وعده های دروغین بدون اینکه به خواسته های وی رسیدگی نمایند سعی و تلاش نمودند تا او را از ادامه اعتصاب غذا باز دارند.
اما شرایط طاقت فرسا و غیرانسانی در زندان باعث شده است که راهی جز اعتصاب غذا برای وی باقی نگذارد.
زندانی شهرام پورمنصوری از چهارشنبه ۱۹ تیرماه پس از مدتها پیگیری برای رسیدگی به وضعیت و شرایط غیرانسانی که در آن زندگی می کند و عدم پاسخگویی مسئولین زندان، اقدام به اعتصاب غذا نمود.
خواسته های زندانی شهرام پورمنصوری به قرار زیر می باشد:
۱ـ پایان دادن به نگهداری او و برادرش در فرعی زندان که شرایطی مشابه سلول انفرادی را دارد.
۲ـ برخورداری از حداقل امکانات اولیه انسانی در زندان مانند: درمان، غذا، بهداشت
۳ـ پایان دادن به فشارها، محدودیتها و اذیت و آزارهای مستمر
این زندانی اعلام کرده است تا زمانی که به خواسته هایش رسیدگی نشود به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
زندانی شهرام پورمنصوری ۳۲ ساله  نزدیک به ۱۳ سال است که در زندان بسر می برد. او در سال ۱۳۷۹ هنگامی که می خواست از جهنم ولی فقیه از طریق به کنترل درآوردن یک هواپیما فرار کند دستگیر و از آن زمان تا به حال در شرایط غیرانسانی در زندان بسر می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه این زندانی که او را بسوی اعتصاب غذا سوق داده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت  رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی و آخوند مصلحی به مراجع بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۱ تیر ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment