در همین مقام مسئول در زمینه کمک رسانی و امداد اعلام داشت "شمار قربانیان بسیار زیاد است" وی در عین حال نخواست که تعداد مشخصی را اعلام کند زیرا به گفته وی یکی از واگن ها کاملا واژگون شده و عملیان نجات برای خارج کردن مسافران ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت مسئول قطاری که در این سانحه از ریل خارج شده گزارش داد این قطار در راه خود از شهر لوژ به سوی پاریس از ریل خارج شد.
روزنامه "لوپاریزیان" نوشته است که حدود 8 نفر در این سانحه کشته شده اند اما یک مقام در وزارت کشور فرانسه وجود کشته ها را تایید نکرد.