• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 24, 2013

صدور حکم ۲ ترم محرومیت از تحصیل برای یک فعال دانشجویی پس از فارغ التحصیلی

Posted by UNITY4IRAN On 3:49 PM No comments

حمید بیدار، فعال دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.
بنابر گزارش های رسیده به دانشجونیوز، کمیته ی انضباطی دانشگاه علم و صنعت در ادامه اقدامات غیرقانونی و برخوردهای انضباطی با فعالین دانشجویی، طی حکمی عجیب، یکی از دانشجویان این دانشگاه را ۷ ماه بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم کرده است.
کمیته ی انضباطی دانشگاه علم و صنعت پیش تر آقای بیدار را به بهانه ی شرکت و سازماندهی تجمعات دانشجویی سال ۸۸ در دانشگاه علم و صنعت، به ۲ ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم کرده بود.
علت صدور این حکم «ارتباط با ورودی های جدید دانشگاه و برگزاری جلسات نشست و هم اندیشی در صحن دانشگاه» عنوان شده که از سوی کمیته ی انضباطی دانشگاه مصداق “عدم رعایت مقررات دانشگاه، شرکت در تجمع بدون مجوز و تحریک دانشجویان” قلمداد شده است.
حکم دو ترم محرومیت از تحصیل حمید بیدار، فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر، شامل ترم دوم نیمسال تحصیلی ۹۰-۹۱ (ترمی که این فعال دانشجویی فارغ التحصیل شده) و ترم اول نیمسال ۹۱-۹۲ می شود.
جلسه ی تفهیم اتهام این دانشجو، خرداد ماه امسال برگزار شد. لازم به ذکر است که طبق قانون، کمیته ی انضباطی دانشگاه موظف است یک ماه بعد از صدور حکم بدوی حکم قطعی را صادر کند.
در صورتی که این حکم هفت ماه پس از صدور حکم بدوی و پنج ماه پس از فارغ التحصیلی وی صادر شده است.

0 comments:

Post a Comment