• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 12, 2013

فشارها و اذیت وآزارهای غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان

Posted by UNITY4IRAN On 4:08 PM No comments

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» تشدید فشارها و اذیت و آزارهای غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان.
روز سه شنبه ۱۸ تیرماه زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی ابتدا به اطلاعات زندان فراخوانده شد و توسط غلامی رئیس اطلاعات زندان، خسروی رئیس زندان و بابایی مدیر کل سازمان زندانهای استان چند ساعت مورد بازجویی و اذیت و آزار قرار گرفت و سپس بدون دلیل به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.
زندانبانان فوق این زندانی سیاسی را تحت عنوان اینکه خبرهای زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا محمدامین آگوشی در اختیار رسانه ها قرار داده است به قرنطینه منتقل کردند. گفته می شود ایرج محمدی در اعتراض به فشارها، اذیت و آزارها، در سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده است. در حال حاضر معلم بازنشسته زندانی محمدامین آگوشی نزدیک به ۲ هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد.
همچنین زندانی سیاسی ناظر غلام زهی بدون هیچ دلیلی توسط غلامی رئیس اطلاعات زندان از بند ۴ به بند ۸ که بند مواد مخدر و متادون می باشد منتقل گردید. زندانی سیاسی ناظر غلام زهی نسبت به این تصمیم غیرانسانی و سرکوبگرانه اعتراض نمود و به غلامی گفت: که من زندانی سیاسی هستم و هیچ ربطی به بند متادون ندارم. اما غلامی این جنایتکار علیه بشریت، در پاسخ به این زندانی گفت: ما صلاح می دانیم که تو به این بند بروی.
زندانی عبدالوهاب ریگی نیز تحت فشارهای غیرانسانی و توهین به اعتقادات مذهبی اهل سنت توسط غلامی قرار گرفت. غلامی بر این زندانی فشار وارد می کند که باید ریش خودش را بزند و این در حالی است که گذاشتن ریش یک انتخاب فردی و اعتقادی برای وی می باشد.
زندانی سیاسی حبیب ریگی که از ناحتی حاد کلیه رنج می برد و دردهای طاقت فرسایی را تحمل می کند و اکثرا دچار خونریزی از مجرای ادراری است، برای پیگیری درمان خود به فردی بنام مودی معاون دادستان مراجعه کرد ولی معاون دادستان بجای درمان وی با برخوردی وحشیانه به این زندانی سیاسی گفت: که تو داری دروغ می گویی و سیاه بازی می کنی، تو حکم اعدام داری و نیاز به درمان نداری.
این درحالی است که آزمایشهای انجام شده توسط بهداری زندان حاکی از بیماری حاد وی می باشد و به رئیس زندان و دادستانی  تاکید شده است که هر چه زودتر باید به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان جهت درمان منتقل شود.
پس از یک وقفه کوتاه در اعدام های گروهی و سرکوب زندانیان سیاسی و مردم ایران که به منظوربرگزاری انتصابات ریاست جمهوری ولی فقیه صورت گرفت، موج جدید و غیرقابل تصوری از اعدام های گروهی، سرکوب زندانیان سیاسی و سرکوب مردم ایران تحت عناوین مختلف در ابعاد گسترده ادامه دارد. هدف از این اعمال قرون وسطایی و غیرانسانی ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید سرکوب شدید و وحشیانه زندانیان سیاسی در ایران را که منجر به اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان زاهدان، سمنان و گوهردشت کرج شده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند صادق لاریجانی و آخوند مصلحی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۱ تیرماه ۹۲ برابر با ۱۲ ژولای ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

0 comments:

Post a Comment