• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 28, 2013

اعتراض روح‌الامینی به حکم دادگاه کهریزک

Posted by UNITY4IRAN On 11:34 AM No comments

وکیل خانواده روح الامینی از اعتراض موکلش به رای دادگاه کهریزک خبر داد.
میرمجید طاهری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این پرونده برای موکلم سه بخش داشت. بخشت نخست مربوط به قسمتی بود که درباره اتهامات طرح شده در آن، متهمان محاکمه و حکم مجازاتشان صادر شد. در این پرونده حکم به نفع ما صادر شده اما به یکی از مجازات ها از نظر شکلی ایراد داشته و به حکم اعتراض کردیم.
وی افزود: بخش دوم پرونده مربوط به اتهامی است که قرار منع تعقیب برای آن صادر شده و ما به این قرار اعتراض کرده و پرونده در حال حاضر برای رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه رفته است.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد؛ مهمترین بخش این پرونده مربوط به اتهامی است که متوجه یکی از متهمان بوده و در دادسرا در حال رسیدگی است.
طاهری تاکید کرد، در صورتی که اولیای دم خانواده کامرانی به حکم اعتراض کنند پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.

0 comments:

Post a Comment