• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 12, 2013

هواخواهان محمد مرسی خواهان بازگشت او به قدرت شدند

Posted by UNITY4IRAN On 7:02 PM No comments

رادیو فرانسه: با ادامه رویارویی میان حامیان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، هزاران تن از هواداران او، امروز جمعه در تظاهراتی در قاهره شرکت کرده اند. مخالفان محمد مرسی گفته اند بعد از افطار در میان تحریر تظاهرات خواهند کرد.
تظاهرات امروز هواداران محمد مرسی بعد از پایان نماز جمعه برگزار شد و در آن هزاران تن در حالیکه تصاویر محمد مرسی را در دست داشتند خواهان آزادی و بازگشت او به قدرت شدند.
یک روز بعد از تقاضای آمریکا از مصر برای پایان دادن به بازداشت های خودسرانه اعضای گروه اخوان المسلمین، آلمان امروز خواهان آزادی محمد مرسی شد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه ای گفت این کشور از مقام های مصری خواسته به « محدودیت های اعمال شده در مورد محمد مرسی پایان داده شود.»
در بیانیه وزارت خارجه آلمان گفته شده « یک نهاد بیطرف و قابل اعتماد» مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ باید با محمد مرسی ملاقات کند.
مقام های مصری می گویند محمد مرسی در جایی امنی بسر می برد و با او رفتار محترمانه صورت می گیرد.
از سوی دیگر، حازم الببلاوی، نخست وزیر مصر امروز گفت زیاد بهاء الدین، یک عضو حزب سوسیال دمکرات مصر را بعنوان معاون خود پیشنهاد کرده است.
وی همچنین اعلام کرد از روزهای یکشنبه و دوشنبه مشورتها برای تعیین اعضای کابینه خود را آغاز خواهد کرد.
نخست وزیر مصر ابراز امیدواری کرد این کابینه در اواخر هفته آینده به کار خود آغاز کند.

0 comments:

Post a Comment