• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 23, 2013

داغ تابستان در سینهٔ رجایی شهر

Posted by UNITY4IRAN On 3:02 PM No comments

زندان رجایی شهر کرج از آنجایی که از اتاق‌های متعدد در دو سوی سالن‌هایی‌ راهرو مانند تشکیل شده، در طی این سال‌ها همیشه با مشکل شدید کمبود وسایل خنک کننده روبرو بوده است. برای هر سالن تنها دو کولر آبی‌ در دو سوی سالن تعبیه کرده‌اند که به هیچ وجه توان خنک کردن اتاق‌ها را ندارند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بی‌ توجهی‌ و عدم رسیدگی مسئولان زندان در حالی‌ صورت می‌‌گیرد که عده‌ای از زندانیان تصمیم دارند با هزینه خودشان کولر‌های مناسب تری تهیه کنند اما تاکنون مورد موافقت مقامات زندان رجایی شهر قرار نگرفته است.
با وجود اینکه سلول‌های کوچک ۲ متری زندان به جای پنجره تنها دریچه کوچکی دارند که مانع از ورود هوا می‌‌شوند، اما ساعت‌های هواخوری زندانیان تنها ۲ ساعت در روز است که یک هفته در میا‌ن ساعت ۵-۳ و هفته بعد در اوج گرمای آفتاب یعنی ساعت ۲-۱۲ ظهر است.
شرایط بسیاد بد و عدم وجود امکانات حداقلی در این زندان در طی سال‌های اخیر همواره مورد اعتراض زندانیان، خانواده‌ها و فعالین قرار داشته است.

0 comments:

Post a Comment