• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 29, 2013

سونامی پیری در راه است

Posted by UNITY4IRAN On 3:58 PM No comments

مهر: کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه به سونامی پیری نزدیک می شویم گفت: بحران جمعیت جدی و تا 20 سال آینده جمعیت ایران به پیری رسیده و از سال 95 کشور در چاله جمعیتی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 7 بار در این خصوص به مسئولان تذکر داده و اعلام کردند از روند اجرایی این مسئله راضی نیستند، گفت: پس از این جلسات قانون سال 72 که در خصوص تنظیم خانواده بود مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد. همچنین پیش نویس قانون رشد جمعیت تنظیم شد که اگر این قانون جدید نباشد ضرر قانون سال 72 کمتر است زیرا اما و اگرهای قانون جدید بسیار بیشتر است و محدودیت ها در آن کاهش پیدا نکرده.
خزعلی با اشاره به مغایرتهای قانونی "قانون جدید رشد جمعیت" با "قانون تنظیم خانواده" در سال 72 گفت: خواسته ما لغو قانون سال 72 است تا این مغایرتهای قانونی نیز برطرف شود.
وی همچنین از بودجه مصوب در خصوص اجرای قوانین رشد جمعیت گلایه کرد و گفت: قرار بود 1500 میلیارد تومان به این امر اختصاص یابد که 1400 میلیارد برای اجرای آن به وزارت بهداشت داده شد در حالی که می دانیم سیاستهای وزارت بهداشت در این خصوص بیشتر تاکید بر کنترل و تنظیم خانواده دارد.
وی تاکید کرد: باید تمامی قوانین کنترلی در خصوص افزایش جمعیت برداشته شود.
در ادامه جلسه عزیزی با بیان اینکه تا 40 سال آینده یک چهارم جمعیت ما سالمند خواهد شد، گفت: باید فکری به حال سالمندان آینده کشور بکنیم.

0 comments:

Post a Comment