• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 21, 2013

مبارک: مرسی از سرنوشت من درس عبرت نگرفت

Posted by UNITY4IRAN On 5:46 PM No comments

اخوان در یکسال به اندازه ۳۰ سال من اشتباه کرد.
دیکتاتور سابق مصر در زندان از عملکرد رئیس جمهوری مخلوع مصر و عملکرد یک ساله دولتش انتقاد کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الیوم السابع؛ حسنی مبارک دیکتاتور و رئیس جمهور مخلوع مصر درحالی که تصاویر گزیده ای از تظاهرات 30 ژوئن را در سلول خود در زندان طره مشاهده می کرد خطاب به حاضران گفت: این تظاهرات به مراتب از تظاهرات 25 ژانویه بزرگ تر است.
مبارک پس از این به انتقاد از نظام اخوان المسلمین و دوره یک ساله ریاست جمهوری محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر پرداخت و در این باره گفت: هم اخوان المسلمین و هم محمد مرسی از اشتباهات دوره من درس عبرت نگرفتند.
وی در ضمن انتقادهای خود از مرسی به کنایه گفت: جماعت اخوان المسلمین برای آزار من و فرزندانم قصد داشتند ما را در وهله نخست در کنار دیگر محکومان و زندانیان زندان طره زندانی کنند و درعین حال می خواستند کمیته حقیقت یابی درباره اتهامات فساد دوره من تشکیل دهند اما اینک می بینم او خیلی زودتر به زندان افتاد و زودتر محاکمه می شود و سریع تر هم برایش کمیته حقیقت یاب بخاطر جنایاتش تشکیل می دهند.
حسنی مبارک همچنین به ماموران زندانی که در آن نگهداری می شود گفته است: متاسفانه اخوان المسلمین از اشتباهای سی سال گذشته دولت من و حزب ملی حاکم در مصر درس عبرت نگرفتند و محمد مرسی هم در این بین از تظاهرات و انقلاب 25 ژانویه عبرت نگرفت وهمان اشتباهایی را که من و دولتم ظرف مدت بیش از سی سال مرتکب شده بودیم او درطول تنها یک سال مرتکب شد.
وی در ادامه گفت؛ هرگز در طول مدت قدرتم بر مصر اجازه ندادم صحرای سینا به جولانگاهی برای گروه های تروریست تبدیل شود اما او چنین کرد و تاریخ مصر هرگز مرسی و حزبش را به خاطر حال و روز صحرای سینا نخواهد بخشید.
حسنی مبارک ضمن مشاهده تصاویر حضور میلیونی مخالفان مرسی در 30 ژوئن و مشاهده سخنرانی طولانی محمد مرسی برای متقاعد کردن مخالفان به ترک خیابان با کنایه خطاب به حاضران در زندان در حالی که پوزخندی هم بر لب داشت گفت: خدا به وی قدرت بیشتری بدهد تا بتواند بیشتر حرف بزند.
حسنی مبارک در ادامه گفت: در سال 2010 هم در مصر انتخاباتی برگزار شد و اخوان به قدرت رسیدند اما آنها همواره جمال مبارک را به فساد متهم می کردند حال می بینیم خیرت الشاطر مقام استادی جمال را بدست آورده است.
وی در پایان هم گفت: همه دیدند من خیلی سریع و به خاطر جلوگیری از ریخته شدن خون ملت مصر از قدرت کناره گیری کردم حال تعجب می کنم او چرا اصرار بر حفظ قدرت دارد و چرا با انتخابات زود هنگام و با پیشنهاد ارتش موافقت نکرد.

0 comments:

Post a Comment