• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, July 30, 2013

فشار و تهدید رژیم بر خانوادە‌ی فعالان سیاسی در روانسر

Posted by UNITY4IRAN On 7:49 PM No comments

به گزارش وب‌سایت کُردستان میدیا، ادارە اطلاعات رژیم در روانسر بە طور مداوم خانوادە فعالان سیاسی روانسری را فراخواندە و از آنها می‌خواهد کە فرزندان خود را بازگردانند و ما در مقابل امکاناتی را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
بسیاری از فعالان سیاسی در روانسر در ماه‌های اخیر به سبب تهدیدات جانی مأموران امنیتی حکومت ایران مجبور به خروج از ایران شدند.
در همین رابطه، "عادل مرادی"، "بختیار نظری" و "فواد انگشتان" کە مورخه‌ی بیست و یکم آبان‌ماه ١٣٩١، بە اتهام "تبلیغ علیە نظام و عضویت در احزاب اپوزیسیون رژیم اسلامی ایران" بازداشت شدە بودند پس از آزادی موقت، با قرار وثیقە ٥٠ میلیون تومانی، خانوادە آنها تحت فشارهای شدید ادارە اطلاعات رژیم قرار گرفته‌اند.
مسئولین رژیم با بە اجرا گذاشتن وثیقە این زندانیان سیاسی خانوادەهای آنها را تحت فشار قرار داده‌اند.
همچنین ادارە اطلاعات رژیم طی ابلاغیەای کە بە خانوادە این فعالان سیاسی فرستادە، عنوان کرده است: "تا دهم مردادماه فرصت دارید فرزندان خود را باز گردانید و در غیر اینصورت وثیقە ٥٠ میلیون تومانی آها بە اجرا در خواهد آمد".
از دیگر سو، ادارە مخابرات روانسر ضمن شنود تلفن منازل خانواده فعالان سیاسی، شمارە تلفن آنها را در "لیست سیاه" قرار دادە است بە نحوی کە حتی از اشتراک خط اینترنت نیز بە آنها خودداری می‌کنند.
همچنین در چند مورد پدر و مادر این فعالان سیاسی را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار دادەاند و آنها را تهدید می‌کنند کە در صورت همکاری نکردن با آنان، گذرنامه‌ی آنها را باطل خواهند نمود.

0 comments:

Post a Comment