• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 4, 2013

یک دختر دانشجو در کرمانشاه توسط بستگانش کشته شد

Posted by UNITY4IRAN On 10:42 AM No comments

کوردستان میدیا: یک دختر دانشجوی بیست ساله توسط بستگانش به قتل رسید.
"دنیا میری" دانشجوی یکی از دانشگاهای ایران چند روز پیش توسط بستگان نزدیک خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به همین دلیل جان خود را از دست داد.
منابع محلی منتشر کردند، پدر این دختر، به قتل رساندن فرزندش را تایید کرده است و در همین رابطه عنوان کرد، "دنیا میری" برای مدتی در خانه محبوس بود و وابستگانش به وی اجازه نمی‌دادند از منزل خارج شود.
بە گزارش همان منابع خبری، پدر "دنیا میری" به صورت مستمر از ادامه تحصیل وی ممانعت کرده و به همین علت وی را مورد خشونت و ضرب و شتم قرار دادە است.

0 comments:

Post a Comment