• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 22, 2013

آزادی یکی فعالین دانشجویی جنبش سبز از زندان اوین

Posted by UNITY4IRAN On 9:04 AM No comments

محسن رحمانی از فعالین دانشجویی جنبش سبز پس از گذراندن ۵۰ روز حبس سرانجام امروز یکشنبه ۳۰ تیر از زندان آزاد شد.
بنا به اخبار رسیده به کمیته گزارشگران حقوق بشر، محسن رحمانی، دانشجوی رشته آی تی‌ که در می‌تینگ انتخاباتی حسن روحانی در حسینیه جماران تصویر میر‌حسین موسوی را بالا گرفته بود و به همین دلیل پس از مراسم مورد بازداشت نیرو‌های امنیتی قرار گرفته بود، سرانجام به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
در تاریخ ۱۱ خردادماه سال جاری، به دنبال سر داده شدن شعار‌های در حمایت از رهبران زندانی جنبش سبز و بالا بردن تصویر میرحسین موسوی، عده‌ای از حاضران در جلسه از جمله سعید الله بداشتی، محمد پارسی، شیرین می‌رکرمی و محسن رحمانی بازداشت شده بودند که سایر بازداشت شدگان پس از چند هفته آزاد شدند بودند.
محسن رحمانی در سلول ۹۲ بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌‌شد و در طی مدت بازداشتش رسانه‌ها اخباری مبنی بر ضرب و شتم و مشاهده آثار کبودی بر روی بدن وی منتشر کرده بودند.

0 comments:

Post a Comment