• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 26, 2013

عدم رعایت تفکیک جرائم برای یک زندانی سیاسی در زندان اوین

Posted by UNITY4IRAN On 10:16 AM No comments

سیدمحمدرضا حسینی زندانی سیاسی زندان اوین در بندی جدا از سایر زندانیان سیاسی نگهداری می‌شود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانی سیاسی که هم اکنون در سالن ۱ بند ۳، در محوطه‌ای معروف به آموزشگاه نگهداری می‌شود، در میان زندانیان جرائم عادی بسر می‌برد و اصل تفکیک جرائم در مورد وی رعایت نشده است.
اتهامات این زندانی سیاسی "جاسوسی، محاربه از طریق هواداری و فعالیت مؤثر در راستای اهداف منافقین" عنوان شده که در ‌‌نهایت در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ در شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت به دو سال زندان محکوم شده است.
سیدمحمدرضا حسینی از تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۰ تاکنون در زندان بسر می‌برد.

0 comments:

Post a Comment