این بیانیه یک روز پس از تظاهرات گسترده صدها هزار تن از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر با خواست استعفای او صادر شده است.
در بیانیه ای که عبد الفتاح السیسی وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر صادر کرد، هشدار داده شده که پس از پایان زمان تعیین شده، نیروهای مسلح به مسئولیت های خود عمل خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: ''پس از این ضرب الاجل با استناد به مسئولیت های ملی و تاریخی خود و به منظور احترام به خواسته های مردم مصر، نقشه راه برای آینده را اعلام کرده و بر اجرای آن با مشارکت همه طیف ها و جریان های ملی مخلص از جمله جوانان نظارت خواهیم کرد.''

این بیانیه تاکید کرده است که ارتش طرفی در اداره سیاسی یا حکومت نخواهد بود و جهت احترام به دمکراسی برخاسته از اراده ملت، خروج خود از نقش سنتی خود را نخواهد پذیرفت.

در بیانیه نیروهای مسلح مصر همچنین آمده است که پیشتر نیز ضرب الاجلی یک هفته ای برای همه گروه های سیاسی کشور جهت توافق با یکدیگر برای برون رفت از بحران تعیین کرده بود، اما با اینکه مهلت یک هفته ای پایان یافته هیچ اتفاقی رخ نداد.

بیانیه نیروهای مسلح مصر از تظاهرات روز گذشته مصری ها تمجید تاکید کرده و از همه طرف ها خواسته شده تا به مسئولیت خود در ازای این حرکت مردمی و پیام آن عمل کنند تا بتوان شرایط خطرناکی را که بر کشور حاکم شده، پشت سر گذاشت .

بلافاصله پس از پایان بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح مصر، تظاهر کنندگان معترض در میدان التحریر قاهره و دیگر مناطق کشور از آن استقبال کرده و آن را گرایش نیروهای مسلح به خواسته هایشان بر شمردند.

از سویی باشگاه افسران ارتش مصر با صدور بیانیه ای همبستگی کامل خود را با بیایه فرماندهی نیروهای مسلح و ضرورت پاسخگویی به خواست تظاهر کنندگان، اعلام کرد.