• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, July 13, 2013

اعتصاب غذای خشک زندانی امنیتی در زندان گوهردشت

Posted by UNITY4IRAN On 1:05 PM No comments

شهرام پورمنصوری زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) از سه روز پیش تاکنون در اعتصاب غذا به سر می برد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شهرام پور منصوری زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج از روز چهارشنبه هفته گذشته نوزدهم تیرماه 1392 در اعتراض به بی توجهی مسئولان نسبت به وضعیت پرونده اش و همچنین شرایط نگهداری خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
تا هنگام تنظیم خبر از توقف یا تداوم اعتصاب غذای خشک این زندانی خبری در دست نیست.
شهرام پور منصوری از دستگیرشدگان ماجرای هواپیمای مسافربری «یاک 40» مسیر اهواز به بندرعباس می باشد که به اتفاق برادر خود فرهنگ پورمنصوری و به همراه خالد حردانی متهم اصلی این پرونده بازداشت و پس از تخفیف حکم در دادگاه تجدید نظر به پانزده سال حبس تعزیری محکوم گردید.

0 comments:

Post a Comment