• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 28, 2013

محکومیت شهروند معترض نمینی به علت فعالیت در گروههای فیسبوک

Posted by UNITY4IRAN On 4:18 PM No comments

بابک روغنی شهروند معترض نمینی به علت فعالیت فیسبوکی به ۲ میلیون تومان جریمه نقدی بصورت تعلیقی محکوم شد. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب نمین به ریاست قاضی سعید اسماعیل‌نژاد، طی حکمی بابک روغنی را به دلیل عضویت در گروههای فیسبوکی به ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
این جریمه که بصورت تعلیق در آمده است تنها به اتهام "عضویت از طریق فضای مجازی در گروههایی که اهداف آن‌ها برهم زدن امنیت کشور می‌باشد" صادر شده است.
بابک روغنی در ۲۰ بهمن ماه سال ۹۰ در شهرستان نمین از توابع اردبیل به دلیل فعالیت در "فیسبوک" بازداشت شده و پس از تحمل بیش از ۱ ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشت‌گاه اداره اطلاعات اردبیل و زندان مرکزی اردبیل با تودیع وثیقه آزاد گردید.
بابک روغنی در توضیح مطالب مندرج در دادنامه خود به گزارشگر هرانا گفت: "در مورد اینکه من قبول می‌کنم مجرم هستم و شرمنده جامعه اسلامی و ائمه اطهار و قاضی این موضوع را در دادنامه قید کرده‌اند توضیح دهم که من هیچ جا چنین چیزی نگفته‌ام و نمی‌دانم قاضی از کجا این مطلب را در دادنامه اضافه کرده است."
تصویر حکم نامبرده را در زیر مشاهده می‌کنید:

0 comments:

Post a Comment