بر اساس گزارش رادیوی اینترنتی نروژ فرمانده ارتش آزاد سوریه در شهر حلب، از جامعه جهانی خواست تا در قبال وعده هایی که به ارتش آزاد داده است پایبند بماند.
وی با انتقاد شدید از موضعگیری های جامعه جهانی گفت:" ما تاکنون هیچ نوع اسلاحه ای دریافت نکرده ایم و این مسئله بر روحیه جنگجویان ارتش آزاد تاثیر منفی گذاشته است".

العگیدی اظهار داشت:" ما تاکنون توانسته ایم از بازار آزاد سلاح تهیه کنیم، اما این نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد".

بر اساس این گزارش شهر تاریخی حلب که زمانی بزرگترین و پر رونق ترین شهر سوریه به شمار می رفت اکنون به و قبرستان تبدیل شده و بیشتر به شهر ارواح شباهت دارد.

این در حالی است جامعه جهانی به دلیل اختلاف نظر میان بازیگران بین المللی و منطقه ای در باره نحوه ایجاد راه حل برای بحران سوریه هنوز نتوانسته اند بر کنفرانس موسوم به ژنو 2 را به توافق برسند.

کشورهای روسیه ایران و چین معتقدند که رژیم اسد باید در این کنفرانس شرکت داشته باشد اما مخالفان سوری و حامیان منطقه ای و بین المللی آنها این پیش شرط را قبول ندارند.