• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 1, 2013

جاکوب لو: خطر بدترین گزینه علیه ایران واقعی است

Posted by UNITY4IRAN On 11:09 AM No comments

رادیو فرانسه: وزیر خزانه داری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مثمر ثمر باشند، زیرا، در صورت شکست تحریم ها در متوقف کردن تصمیم اتمی تهران، بدترین گزینه در انتظار ایران و جهان خواهد بود.
"جاکوب لو" وزیر خزانه داری آمریکا دیروز در کنفرانسی ابراز امیدواری کرد که تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران اثر گذار باشند، زیرا، در غیر اینصورت بدترین گزینه در انتظار ایران و جهان خواهد بود.
وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه افزوده است که هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا نباید پیش از دست زدن به اقدام نظامی برای متوقف کردن برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی دیگر گزینه ها از جمله تحریم های اقتصادی را نادیده بگیرند.
در این حال، وزیر خزانه داری آمریکا با استناد به داده های آماری در خصوص سقوط تولید ناخالص ملی ایران و ارزش ریال و همچنین افزایش شدید بیکاری و تورم اضافه کرد که وضعیت عمومی اقتصاد ایران به هیچ وجه در نتیجۀ تحریم های بین المللی رضایت بخش نیست.
"جاکوب لو" از تحریم های بین المللی علیه ایران به عنوان سخت ترین تحریم های تاریخ یاد کرد و افزود که این تحریم ها به پشتوانۀ اتحاد جامعۀ بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با قدرتی بی سابقه به اجرا گذاشته شده اند.
او سپس گفت : "هدف از تحریم ها نه اعمال فشار بر مردم ایران، بلکه واداشتن رهبران این کشور به تجدید نظر در تصمیم" اتمی شان است.
"جاکوب لو" سپس با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران تصریح کرد که دولت آمریکا باید ارزیابی کند که آیا این انتخابات دربرگیرندۀ نتایجی خواهد بود یا نه. او همچنین گفت که در ساختار قدرت ایران تصمیم گیری ها در عالیترین سطح صورت می پذیرند.

0 comments:

Post a Comment