• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 25, 2013

تجمع رانندگان ماشین های سنگین در شهرستان جم

Posted by UNITY4IRAN On 1:41 PM No comments

رانندگاه ماشین های سنگین حمل شن و ماسه در ورودی شهرستان جم دست به اعتصاب زده اند.
به گزارش سایت خبری «خاصه» این رانندگان در اعتراض به دستمزد پایین، ثابت ماندن کرایه حمل شن و ماسه  از ابتدای سال ۹۱ تاکنون و همچنین کمبود سوخت (گازوئیل) در شهرستان جم تا جایی که بعضی از جایگاه ها از دادن سهمیه کامل روزانه آنها خوداری میکنند، اعتصاب کرده اند.

0 comments:

Post a Comment