• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 7, 2013

درگیری رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با همسر یکی از اساتید دانشگاه

Posted by UNITY4IRAN On 6:42 PM No comments

برخورد اهانت آمیز رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با همسر یکی از اساتید سابق این دانشگاه به درگیری فیزیکی انجامید.
بنابر گزارش های رسیده به دانشجونیوز، این حادثه در حالی رخ داد که رئیس دانشگاه به ورود این خانم به کوی اساتید دانشگاه اعتراض کرده بود.
همسر وی از اساتید سرشناس و منتقد سیاست های دولت محمود احمدی نژاد است که از دانشگاه اخراج شده بود.
به دنبال حرکت توهین آمیز رییس دانشگاه و درگیری لفظی که صورت گرفته بود، درگیری فیزیکی بین رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و همسر استاد سابق این دانشگاه صورت گرفت.
در ترم گذشته اعتراضات گسترده ای از طرف دانشجویان و اساتید این دانشگاه علیه رییس دانشگاه صنعتی اصفهان شکل گرفت.
دانشجویان و اساتید خواستار استعفای همدانی گلشن از پست ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان بودند.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اعمال سیاست های جناحی اقدام به تعلیق شماری از دانشجویان و اخراج اساتید منتقد کرده است.

0 comments:

Post a Comment