• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, July 11, 2013

در انتظار آمدن فرزند شاهزاده ویلیام

Posted by UNITY4IRAN On 11:35 AM No comments

یورونیوز: بازار نردبان که از انتظار خبرنگاران در محوطه بیمارستان سن مری لندن روییده است. هر کدام سعی کرده با گذاشتن نردبانی بلندتر دید نزدیک تر و بهتری به درون زایشگاه داشته باشد تا شاید بتواند نخستین یا بهترین عکس نوزاد دوک و دوشس کمبریج را به جهان مخابره کند.
خبرنگاران در عین حال که انتظار دارند، خوش می گذرانند. شعارهای طنزآمیزی از نردبان هایشان آویخته اند: «لطفاً به عکاسان غذا ندهید!» یا «حراج رو به پایان است!» یا «او کی… خسته شدیم!». یکی برچسب یک پوندی را از نردبان آویخته و دیگری نردبانش را ۴۳۰۰ پوند قیمت گذاشته است. به شوخی البته.
خبرنگار شبکه ۵ بریتانیا می گوید: “تعداد نردبان ها رو به افزایش است و این محل به مجمع جهانی نردبان های عکاسان شباهت دارد”.
خبرنگار مجله مادر و کودک می گوید: “عکاس ها نوشته هایی را از نردبان هایشان آویزان کرده اند، چون در واقع کار دیگری ندارند. یک نوع خوش گذرانی و وقت کشی است”.
خبرنگار شبکه اسکای نیوز می گوید: “به عکاس ها غذا ندهید” شاید بهترین این شعارها باشد… ولی واقعاً هم به عکاس نباید غذا داد!”.
انتظار می رود به زودی در زایشگاه لیندوی بیمارستان سن مری لندن، کاترین، همسر ویلیام، پسر ولیعهد تاج و تخت بریتانیا، نخستین فرزند خود را به دنیا آورد.

0 comments:

Post a Comment