• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, July 14, 2013

وزیر علوم: احمدی نژاد می تواند دانشگاه خود را تاسیس کند

Posted by UNITY4IRAN On 1:08 PM No comments

دانشجونیوز: کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم، گفته است که پس از پایان دوران وزارت به دانشگاه علم و صنعت بازخواهد گشت.
وزیر علوم در مورد “درخواست راه اندازی دانشگاه از سوی احمدی نژاد” هم گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد ولی احمدی‌نژاد مثل هر عضو هیئت علمی دیگری حق دارد که درخواست تأسیس دانشگاه بدهد و تاکنون درخواستی مبنی بر این موضوع به وزارت علوم ارائه نشده است.
وی در ادامه افزود: احمدی‌نژاد با مرتبه علمی دانشیاری عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت است و شاید کار بسیار خوبی باشد که رئیس جمهور با این تلاش و سابقه اجرایی و تجربه کافی، دانشگاهی را راه‌اندازی کند. البته من اطلاعی از این موضوع ندارم ولی با نبوغ فکری احمدی‌نژاد، وی می‌تواند موفق باشد.

0 comments:

Post a Comment