در یکی از جنجالی ترین پرونده های حوادث آزار و اذیت های فیزیکی، دادگاهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا دستور داد، 58 میلیون دلار به عنوان غرامت به مردی آمریکایی که یک چهارم جمجمه خود را در یک نزاع از دست داده پرداخت شود.
به گزارش العربیه "آنتونیو لوپز" در پی میانجیگری برای پایان دادن به درگیری میان نگهبان یک "بار" و فردی دیگر، یک چهارم جمجمه خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش "لوپر" در اثر این میانجیگری، نگهبان بار او را بوسیله یک چوب ضخیم از ناحیه سر مضروب کرد.
مرد نگهبان که از میانجیگری "لوپز" خشمگین شده بود پس از آن با یک "سنگ بتنی" محکم به سر قربانی این حادثه کوبید.
 لوپز پس از این حادثه توانایی صحبت کردن را از دست داد و تنها با کمک افراد خانواده خود قادر به حرکت است.