• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 17, 2013

هر ماه 5000 نفر در نزاع داخلی سوریه به قتل می رسند

Posted by UNITY4IRAN On 12:56 PM No comments

العربیه: در جنگ داخلی سوریه روزانه 5000 نفر کشته، و ماهیانه 6000 نفر آواره می شوند. این بدترین فاجعه انسانی پس از فاجعه 1994 کشور آفریقایی رواند ست.
"آنیوان سینوویک" معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر عصر سه شنبه یک جلسه در شورای امنیت برای بررسی اوضاع سوریه تشکیل داد و درآن اعلام داشت:" تلفات انسانی بحران سوریه به حد بسیار نگران کننده ای رسیده و هر ماه به طور متوسط 5000 نفر کشته می شوند".

"آنتونیو گوترس" دبیرکل پناهندگان سازمان ملل متحد در همین جلسه اعلام کرد:" تاکنون بیش از یک میلیون و هشت صد هزار سوری به کشورهای همجوار پناهنده شده و هر ماه به طور متوسط 6000 نفراز مردم این کشوربی خانمان شده و به این تعداد افزوده می شود".

گوترس افزود:" نمونه قابل مقایسه با این فاجعه، نسل کشی بیست سال پیش کشور آفریقایی روانداست که میلیون ها نفر بی خانمان و ده ها هزار به قتل رسیدند. طولانی شدن بحران سوریه، فاجعه ای انسانی به بارآورده که نتایج وخیمی را برای سوریه، منطقه و در نهایت جهان ، در بر خواهد داشت".

"والری آموش" مسئول امور انسانی سازمان ملل به جلسه مذکور اعلام داشت، جامعه جهانی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بین پناهندگان سوریه، برای کمک به این پناهندگان آماده باشند".

سازمان ملل از 15 عضو شورای امنیت خواست برای پایان دادن به بحران سوریه که تاکنون بیش از 100 هزار کشته برجای گذاشته اقداماتی فوری به اجرا گزارد.

اما از سوی دیگر، بشار جعفری نماینده رژیم سوریه در سازمان ملل با این شمارو تعداد کشته شدگان سوریه موافقت نداشته و می گوید این آمار به طورغیرحرفه ای تهیه شده است.

0 comments:

Post a Comment