• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 15, 2013

زلزله 3.9 ریشتری در «کدکن» خراسان رضوی

Posted by UNITY4IRAN On 7:53 PM No comments

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 16:25:37 ثانیه وقوع این زلزله را ثبت کردند.
زمین‌لرزه امروز «کدکن» که در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داد، در مختصات 58.83 درجه طول شرقی و 35.47 درجه عرض شمالی ثبت شده است.
به گزارش ایسنا، این زمین لرزه در 13 کیلومتری کدکن، 21 کیلومتری بایک و 34 کیلومتری ریوش از استان خراسان رضوی رخ داده است.

0 comments:

Post a Comment