• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 21, 2013

آتش سوزی در محل اقامت رئیس جمهوری لتونی

Posted by UNITY4IRAN On 10:49 AM No comments

یورونیوز: وقوع حریق در کاخ ریگا که محل اقامت رسمی رئیس جمهوری لتونی است سبب خسارت قابل توجهی شد.
به گزارش تلویزیون این کشور، کاخ ریگا از ناحیه سقف و شیروانی به شدت آسیب دیده است.
این آتش سوزی پنجشنبه شب آغاز شد و آندریس برزینس، رئیس جمهوری لتونی محل اقامت خود را ترک کرد.
تاکنون گزارشی مبنی بر وجود تلفات در دست نیست و دلیل وقوع حریق نیز در این بنای تاریخی مشخص نشده است. ارتش با به پرواز در آوردن یک فروند هلیکوپتر به یاری آتش نشان ها آمده است.

0 comments:

Post a Comment