احمد عز یکی از متهمان قتل تظاهرکنندگان مصری، دبیر کلی حزب دمکراتیک ملی مصر را برعهده داشت و جمال مبارک فرزند رئیس جمهور سابق مصر رئیس کمیته سیاسی آن بود.
البرادعی که با روزنامه "الحیات" چاپ لندن مصاحبه می کرد، گفت:" سه میلیون نفر در حزب دمکراتیک ملی مصر عضویت داشتند، اما همه آنها مرتکب جرم نشده اند، آنهایی که در حق مردم مصر جنایت کردند محاکمه شوند، اما کسانی که ظلمی در حق کسی مرتکب نشده اند بعنوان شهروند مصری حق دارند که در جامعه به زندگی طبیعی خود چه در عرصه سیاسی و یا اجتماعی ادامه دهند."

البرادعی افزود:" کلمه "فلول" (وابستگان رژیم سابق) که برخی ها بر روی تکرار آن پافشاری می کنند و در تعدیلات قانون اساسی جدید مصر آمده است به از جامعه طرد کرد، ما باید این افراد را در آغوش بگیریم و با هم برای ساختن مصری نوین و آباد گام برداریم، به همین دلیل من نمی توانیم بگوییم این فرد به رژیم سابق وابسته است و آن یکی به رژیم کنونی."

البرادعی عضویت ملیون ها نفر در احزاب حاکم در کشورهای عربی را با توجه به شرایط جهان عرب امری توجیه شدنی دانست و گفت:"بیشتر مردم در جهان عرب نه از روی یک دیدگاه یا گرایش سیاسی یا یک باور ایدلوژیکی به عضویت احزاب حاکم  در آمدند، بلکه به منظور رسیدن به جایگاه سیاسی مناسب یا کسب برخی امتیازها از قبیل موقعیت کاری یا تحصیلات عالی به عضو این احزاب می شوند ".

برادعی همچنین اظهار داشت :" من مخالف رژیم سابق بودم و تا کنارگیری حسنی مبارک در کنار مردم در میدان تحریر ایستادم و پیش از پیروزی انقلاب بارها عمر سلیمان، احمد شفیق پیشنهاد تصدی وزارت کشور و سمت های دیگری را به من پیشنهاد کردند، اما من ترجیح دادم در کنار مردم مصر بمنم.
هنگامی که اعتراضات را جوانان به صورت خود جوش در میدان التحریر رهبری می کردند از من خواستند خود را به عنوان رهبر آنان معرفی کنم اما این پیشنهاد را نپذیرفتم چون تنها هدف من پیروزی انقلاب بود، نه رسیدن به مقام ریاست جمهوری، برخی ها در نوشته هایشان خطاب به من گفتند دوست داشتیم شما نقش چه گوارا یا گاندی را در انقلاب مصر بازی کنی اما من تاکید می کنم که من نه چه گوارا هستم و نه گاندی، فردی مصری که دوست دارد وقوع دگرگونی و تغییرات حقیقی در کشورش را ببیند."