• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 2, 2013

کشف سلول تولید گازهای سمی در بغداد

Posted by UNITY4IRAN On 12:44 PM No comments

صدای آمریکا: وزارت دفاع عراق می گوید یک سلول القاعده را که برای تولید گاز سمی در دو محل در بغداد جهت حملات آینده در داخل و خارج کار می کرد، کشف و از هم پاشیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت پنج عضو سلول دو مرکز برای تولید سارین و گاز خردل ساخته بودند و از دستورالعمل های یک گروه دیگر القاعده استفاده می کردند.
او گفت آنها آماده بودند به حملاتی در داخل دست بزنند، همچنین شبکه ای برای قاچاق گازهای سمی به کشورهای همسایه، و نیز به اروپا و شمال آفریقا داشتند.
سخنگوی وزارت دفاع عراق افزود دستگیری اعضای سلول به دلیل همکاری بین سرویس های اطلاعاتی داخلی و خارجی ممکن شد.

0 comments:

Post a Comment