• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 9, 2013

بازداشت یکی از کاندیداهای شورای شهر روانسر

Posted by UNITY4IRAN On 10:09 AM No comments

یکی از کاندیداهای شورای شهر روانسر از سوی نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در این شهر بازداشت شد.
بر پایە گزاش رسیدە بە آژانس خبررسانی کُردپا، روز شنبە ١٨ خردادما‌ه، وهاب غلامی یکی از کاندیداهای شورای شهر روانسر از سوی نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در منزل خویش بازداشت و روانە مکان نامعلومی گردید.
وهاب غلامی فرزند علی، متولد سال ١٣٦٣ روستای "مهرگان " روانسر و ساکن این شهر می‌باشد کە مدرک لیسانس علوم سیاسی خود را از دانشگاه راضی کرمانشاه دریافت کردە است.
بە گفتە یکی از شاهدان عینی، همزمان با بازداشت وهاب غلامی، تمامی تراکت و پوسترهای تبلیغاتی وی از روی دیوارها و مکان‌های عمومی شهر روانسر برچیدە شدە است.
تا لحظەی انتشار این خبر از دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند روانسری و مکان بازداشت وی خبری در دست نمی‌باشد.

0 comments:

Post a Comment