• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 12, 2013

دادگاه کیفری: حکم دادگاه کهریزک هنوز صادر نشده است

Posted by UNITY4IRAN On 7:43 PM No comments

مهر: سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: هنوز حکم متهمان پرونده کهریزک صادر نشده است.
قاضی محسن افتخاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران هنوز ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام نکرده و حکمی برای متهمان صادر نشده است.
وی افزود: روند رسیدگی به یک پرونده و صدور حکم مراحلی دارد که این پرونده در حال طی کردن این مراحل است. در حال حاضر نمی توان درباره روند پرونده صحبت کرد و پس از صدور حکم در این خصوص اطلاع رسانی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش ، رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک از اسفند سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. جلسات محاکمات به صورت غیرعلنی برگزار شد و متهمان پشت درهای بسته به دفاع از خود پرداختند.
پس از یازدهمین جلسه دادگاه ، قضات ختم رسیدگی را اعلام کردند. متهمان نیز پنج روز بعد با مراجعه به دادگاه لایحه دفاعیه خود را به دادگاه دادند.

0 comments:

Post a Comment