• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 5, 2013

وعده مسئولین زندان بندرعباس در مورد رعایت تفکیک جرایم

Posted by UNITY4IRAN On 6:12 PM No comments

مسئولین زندان بندرعباس به زندانیان سیاسی این زندان وعده داده اند که تا ۲ ماه دیگر بند ویژه زندانیان سیاسی را راه اندازی می‌کنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مسئولین زندان مرکزی بندرعباس در پی اعتراض زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان وعده داده اند که تا ۲ ماه دیگر اصل تفکیک جرایم را رعایت کرده و برای این زندانیان بندی جداگانه در نظر بگیرند.
بندهای عادی این زندان که هم اکنون زندانیان سیاسی و عادی در آن نگهداری می‌شوند از شرایط بسیار وخیم بهداشتی و فضای زندگی برخوردار است و زندانیان حتی جایی برای دراز کشیدن در اختیار ندارند.
اکثر زندانیان این بندها در کف اتاقها و یا راهروها زندگی میکنند و حتی از داشتن تخت خواب نیز محروم می‌باشند.
سرویسهای بهداشتی و حمامها و کولرهای بندها با وجود گرمای شدید بندر عباس اکثر اوقات خراب است و به همین خاطر بیماری های جلدی و حشرات موزی در بند بسیار شایع شده است.
این همه در حالی است که بهداری زندان مرکزی بندرعباس نیز فاقد حداقلهای درمانی برای زندانیان می‌باشد و پزشکان بهداری بدلیل کمبود دارو، در مورد تمام بیماریها فقط به تجویز داروهای مسکن اکتفا می‌کنند.
گفتنی است، در حال حاضر حداقل ۷ زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان نگهداری میشوند که اسامی ایشان عبارت است از؛ ارژنگ داوودی، محمدرضا (میثم) حسینی، علی مرادی (به اتهام همکاری با حزب حیات کردستان محکوم به ۲۰ سال زندان)، کریم موسی‌زاده (به اتهام همکاری با حزب حیات کردستان ایران محکوم به ۶ سال زندان)، منصور محمدی (زندانی سیاسی مسن که حدود ۶۰ سال سن دارد و از ناراحتی شدید حنجره رنج میبرد و تاکنون از مرخصی و امکانات درمانی محروم بوده است. وی به ۸ سال زندان محکوم شده است)، عباس جوانی (به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق)، عبدالغفور قلندری‌نزاد (از دراویش گنابادی و دست اندرکار تارنمای مجذوبان نور)

0 comments:

Post a Comment