• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, June 25, 2013

بیش از ٤٠٠ زندانی ایرانی در زندان‌های ترکیه هستند

Posted by UNITY4IRAN On 12:44 PM No comments

کوردستان میدیا: بیش از ٣ هزار ایرانی در زندان‌های خارج از کشور هستند و ٤٠٠ تن از آنان در زندان ترکیه به سر می‌برند.
اشخاص واتباع ایرانی همواره در کشورهای خارجی، بخصوص در زندان‌های کشورهای منطقەی خاورمیانه بە سر می‌برند.
به گزارش ایسنا و به نقل از سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری، بیش از سه هزار ایرانی در زندان‌های کشورهای خارجی هستند که بیشترین آمار مربوط به کشور ترکیه است.
رژیم ایران و ترکیه در حال پیگیری و بررسی‌هایی هستند که زندانیان را با یکدیگر معاوضه کنند.
در جمهوری آذربایجان حدود ٤٠٠ زندانی ایرانی وجود دارد ک بیش از ٩٥% از آنان به علت قاچاق حمل و فروش مواد مخدر دستگیر شده اند.
مواد مخدر و ورود غيرقانوني به كشورها بيشترين دلايل زنداني شدن ايرانيان در خارج از كشور است.

0 comments:

Post a Comment