• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

گزارشی از انتخابات امروز

Posted by UNITY4IRAN On 11:29 AM No comments

به گزارش خبرنگاران رادیو صدای مردم آقای قائم مقامی;
خانمی از تهران، هر شناسنامه دیشب به ٥٠،٠٠٠ تومان قرض گرفته شد. دیشب رفته بودیم بیرون با عکس جلیلی نه برای حمایت آنها، رفتیم بگیم ما در صحنه هستیم اینطوری میتوانیم بیایم بیرون و خودمان را نشان بدهیم. بیشتر حوزه ها خلوت بود مردم در خانه هایشان نشستند.
از چهار نقطه ایران به تعداد انگشت های دست آمده بودند برای رای، مردم استقبال نکردند.
خبرنگار دیگری می گوید؛ هوا خیلی گرم است مردم میروند برای هواخوری به خارج شهر، بطرف ازگل، فشم و اوشون. تنها حسینیه ارشاد کمی شلوغ است تقریبا ٥٠ تا ١٠٠ نفر هستند. ماشین رادیو و تلویزیون و دوربین هست که بگن مردم حضور پرشوری دارند.
آلکس از فرانسه؛ عده ای مبارز آمدند جلوی سفارت جمهوری اسلامی علیهه انتخابات، چند تا خانم با ماشین مدل بالا آمدند که رای بدهند. و ماموری بیرون ایستاده هر نفر را که می فرسته داخل ٥ دقیقه طول میکشه تا نفر بدی را که نشان بده شلوغ است.
و خبرگزاری فرانسه در تهران از یک بسیجی می پرسه شما برای چی اینجا هستید، میگه برای اینکه مردم شلوغ نکنند، دو بار اخطار میکنیم باره سوم حق تیر داریم که بزنیمشان.
بردیا از قزوین، شهر سوت و کور است هیچ خبری نیست.

0 comments:

Post a Comment