• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 17, 2013

نقض حکم محکومیت یکی از فعالین سیاسی در دادگاه تجدید نظر

Posted by UNITY4IRAN On 1:05 PM No comments

هرانا: دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در بازنگری حکم صادره از سوی  دادگاه مراغه برای دو تن از فعالین سیاسی، رای به نقض حکم یک تن از ایشان داد.
نقی محمودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت: "شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، پس از رسیدگی به اعتراض عباس ولی زاده و مهدی کوخیان، اعتراض وکلای عباس ولی زاده را در دو مورد از موارد محکومیت، وارد تشخیص و حکم دادگاه بدوی(انقلاب مراغه) را در این موارد، نقض کرد."
حکم محکومیت، وفق دادنامه ی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه، مبتنی بر اتهامات تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات اسلامی و مقام رهبری ، در فضای مجازی صادر شده بود.
‫بر همین اساس، حکم محکومیت مهدی کوخیان به تحمل یک سال حبس از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، عینا تایید شده است. ولی محکومیت حبس دو ساله ی عباس ولی زاده، از بابت توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، نقض و منتهی به صدور حکم برائت شده است.
هم چنین، ایراد وکلای عباس ولی زاده مبنی بر عدم صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مراغه در رسیدگی به اتهام دیگر عباس ولی زاده مبنی بر توهین به مقدسات اسلامی، وارد تشخیص و رسیدگی به اتهام مذکور به دادگاه عمومی جزایی، احاله شده است.

0 comments:

Post a Comment