• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, June 12, 2013

اعتراض فرانسه و آلمان نسبت به حوادث ترکیه

Posted by UNITY4IRAN On 6:54 PM No comments

رادیو فرانسه: وزیر خارجه فرانسه، گفت که حوادث ترکیه شباهتی با بهار عربی ندارند، چرا که ترکیه در اوضاع اقتصادی شکوفائی قرار دارد، در حالیکه کشورهای عربی در آن دوران وضعیت مشابهی نداشتند. دیگر اینکه آقای اردوغان منتخب مردم است درحالیکه مبارک و بن‌علی در این موقعیت نبودند
"لوران فابیوس"- وزیر خارجه فرانسه، امروز طی مصاحبه ای با کانال تلویزیون دولتی این کشور اظهار تمایل کرد که دولت ترکیه با ملایمت و بردباری با مخالفان برخورد کند و با آنها به گفتگو بپردازد.
وزیر خارجه فرانسه توضیح داد که روز گذشته با احمد داود اوغلو، همتای ترک خود تلفنی درباره سوریه مذاکراتی داشته و با استفاده از همین فرصت با وی درباره حوادث داخلی ترکیه نیز صحبت کرده است. او گفت فرانسه تمایل خود را به برقراری آرامش و گفتگو میان دو طرف یادآوری کرده است.
لوران فابیوس، در پاسخ خبرنگاران اعتراف کرد که دولت ترکیه بیشتر به یاری قاطعیت و شاید هم بیاری بوخامت کشاندن اوضاع می کوشد برای این مسئله راهی بیابد.
وزیر خارجه فرانسه، با نقل سخنان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و در تأیید او گفت که در دموکراسی باید گفتگو حاکم باشد.
وی اضافه کرد که فکر نمی کند با این حوادث، ترکیه از اروپا فاصله گرفته باشد. او گفت البته درست است که اقداماتی در آنجا انجام می شوند که کسی مایل نیست در اروپا بوقوع بپیوندند.
وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد که حوادث ترکیه شباهتی با "بهار عربی" ندارند. چرا که ترکیه در اوضاع اقتصادی شکوفائی قرار دارد در حالیکه کشورهای عربی در آن دوران وضعیت مشابهی نداشتند؛ دیگر اینکه آقای اردوغان منتخب مردم است، در حالیکه مبارک و بن‌علی (رؤسای سابق جمهوری مصر و تونس در زمان شورش‌های موسوم به بهار عربی) در این موقعیت نبودند.
امروز همچنین "گیدو وسترول"*- وزیر خارجه آلمان، نیز درگیری‌ها و سرکوب تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول را «نشانه بدی» برای ترکیه و اروپا تفسیر کرد. او گفت دولت ترکیه با این نوع برخوردها به تظاهر کنندگان، هم برای کشور ترکیه و هم برای اروپا علائم خوبی نمی‌فرستد؛ وی یادآوری کرد که آزادی اجتماعات و نیز آزادی اظهار عقیده، جزو حقوق بنیادی و غیرقابل اغماض در دموکراسی‌ها بشمار می‌روند. دولت آنکارا باید کاری کند که شهروندان ترکیه بتوانند از حقوق کامل خود برخوردار شوند.
وزیر خارجه آلمان، نخست وزیر ترکیه را فرا خواند تا هماهنگ با ارزش‌های اروپائی، با تظاهر کنندگان در جوی آرام وارد مذاکرات سازنده شود.
در حالی که دوازده روز از بحران میدان تقسیم می گذرد، درگیری‌ها به پایان نرسیده‌اند و پلیس شب گذشته مجبور شد دوبار میدان تقسیم را از چنگ مخالفان بدر آورد.

0 comments:

Post a Comment