• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

پلیس چک دفتر نخست وزیر را تفتیش و رییس دفترش را دستگیر کرد

Posted by UNITY4IRAN On 12:22 PM No comments

یورونیوز: پلیس جمهوری چک با هدف مبارزه با جرائم سازماندهی شده و تفتیش، به ادارات دولتی از جمله دفتر «پتر نچاس»، نخست وزیر این کشور یوروش برد.
حدود چهارصد پلیس در ساعات اولیه روز پنجشنبه همراه با تجسس دفاتر دولتی، اداری و تجاری، «یانا ناجیووا»، نزدیکترین مشاور نخست وزیر را دستگیر کردند.
دو نماینده سابق و هم حزبی آقای نچاس نیز دستگیر شده اند.
نخست وزیر جمهوری چک با استدلال این که خودش و رئیس دفترش، خانم ناجیووا، مرتکب هیچ کار نادرستی نشده اند هیچ دلیلی را در استعفای خود وارد ندانست و احتمال فروپاشی دولتش را نیز منتفی خواند.
حزب سوسیال دموکرات، حزب مخالف دولت خواهان استعفای پتر نچاس است. وی صبح جمعه در برابر نمایندگان پارلمان حاضر خواهد شد.
به گفته وزیر کشور، یورش و تفتیش دفاتر نتیجه تحقیقات طولانی مدت پلیس در خصوص ارتباط بین تاجران فاسد و دولت بوده است.

0 comments:

Post a Comment