• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 7, 2013

اعتراض مردم سارایوو علیه توقف صدور کارت هویت برای نوزادان

Posted by UNITY4IRAN On 11:18 AM No comments

یورونیوز: در سارایوو، مرکز جمهوری بوسنی و هرزگوین، روز پنجشنبه هزاران نفر در اعتراض به عدم ثبت نام و صدور شناسنامه برای نوزادان تازه تولد یافته دست به اعتراض زدند.
تظاهر کنندگان که اکثرا مادران و پدران جوان بودند، با تشکیل زنجیره انسانی به دور ساختمان پارلمان، خشم خود را نسبت به عدم توانایی نمایندگان در تصمیم گیری برای نحوه تعیین شماره های دیجیتال و صدور کارت هویت در مناطق مختلف کشور ابراز داشتند.
مادری که نوزادش نیاز فوری به انجام عمل جراحی در آلمان دارد، اما به دلیل نداشتن کارت هویت قادر به خروج از کشور نیست گفت: “از شهرداری درخواست صدور کارت هویت کردیم اما آنها به همسرم گفتند با وجود اینکه می خواهند در این زمینه کمک کنند، اما کاری از دستشان ساخته نیست.”
رقابت بخش های جمعیتی مختلف بوسنیایی، صرب و کروات در این جمهوری، چند ماه است که بحث اعضای پارلمان برا ی تنظیم ضوابط جدید ثبت نام و صدور کارت هویت و کارت بیمه درمانی برای نوزادان را با بن بست روبرو کرده و بنا به حکم دادگاه از فوریه امسال صدور هرگونه کارت هویت متوقف شده است.
گروهی از پدران و مادران در این تظاهرات، نمایندگان و سیاستمداران کشور را به شریک جرم بودن در مرگ نوزادانی که نیازهای پزشکی فوری دارند، متهم کردند.

0 comments:

Post a Comment