• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, June 1, 2013

همسر رضا شهابی، فعال کارگری به اداره اطلاعات احضار شد

Posted by UNITY4IRAN On 10:08 PM No comments

فعالان در تبعید: بنا بر گزارشهای ارسالی به ” کمپین صلح فعالان در تبعید” همسر رضا شهابي عضو در بند “هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد ” كه در حال حاضر در زندان اوين دوران محكوميت شش ساله خود را سپري مي كند؛ به وزارت اطلاعات احضار شد.
 طبق اظهارات یکی از نزدیکان  همسر رضا شهابي؛ از اداره اطلاعات با وي تماس گرفته اند و از وي خواسته اند كه در مورخ 12/3/92 يكشنبه خو دش را به ستاد پيگيري وزارت اطلاعات معرفي نمايد. هنوز از علت احضار ایشان اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است آقای رضا شهابی نیز در بازداشتگاه اوین در وضعیت بد جسمانی بسر برده و از امکانات درمانی محروم میباشد
.

0 comments:

Post a Comment