• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 21, 2013

زندانی سیاسی کُرد در زندان میناب به اعتصاب غذای خود پایان داد

Posted by UNITY4IRAN On 3:54 PM No comments

محمدحسین رضایی زندانی سیاسی محبوس در زندان میناب که در اعتراض به اعمال مسئولین زندان و بی توجهی به عدم ارائه حکم کتبی خود از طرف مسئولین زندان دست به اعتصاب و اقدام به دوختن لبهای خود کرده بود، با قول مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، محمد حسین رضایی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان میناب که از روز سه شنبه ۱۴ خردادماه با دوختن لبهای خود اقدام به اعتصاب غذا کرده بود و از سوی مسئولین زندان به سلول انفرادی منتقل شده بود دیروز بعد از 15 روز اعتصاب غذای خشک با قول مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.
گفتنی است که محمد (خسرو) حسین رضایی در خردادماه سال ۹۰ به همراه فردین (فخرالدین )فرجی، چنگیز قدم خیر و ایوب اسدی به اتهام محاربه و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در یکی از روستاهای تابعه‌ سنندج بازداشت شدند.و این چهار زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب شهر سنندج که محمد حسین رضایی به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان میناب، چنگیز قدم خیر ۴۰ سال زندان و تبعید به زندان مسجد سلیمان، فردین فرجی به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان طبس و ایوب اسدی به ۲۰ سال زندان و تبعید به زندان کاشمر محکوم شدند.
محمد حسین رضایی بعدا به دلیل داشتن پرونده باز قبلی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۵ سال دیگر حبس محکوم شد و مجموعا به ۴۵ سال حبس محکوم شده است. این زندانی در اواخر فروردین ماه ۹۲ بعد از قطعی شدن حکم از زندان مرکزی سنندج به زندان میناب تبعید شده است.

0 comments:

Post a Comment