• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, June 11, 2013

آزادی موقت یکی از فعالین فرهنگی کُرد خراسان با تودیع وثیقە

Posted by UNITY4IRAN On 9:39 AM No comments

یکی از فعالین فرهنگی کُرد در خراسان، پس از ٢ ماه بازداشت در ادارە اطلاعات مشهد، با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.
بە گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، روز شنبە ١٨ خرداد‌ماه، مهدی جعفرزادە فرزند جعفر، از فعالین فرهنگی شهرستان درگز در استان خراسان شمالی، پس از گذشت ٦٠ روز از بازداشت در ادارە اطلاعات شهر مشهد، با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و بە طور موقت آزاد شد.
یک منبع مطلع بە آژانس کُردپا گفت: این فعال فرهنگی بە دلیل فعالیتهای فرهنگی در شبکە اجتماعی فیسبوک و همچنین ارتباط با کُردهای ساکن استان‌های غربی ایران بازداشت شدە است.
مهدی جعفر زادە کە ٣٠ سال سن دارد از کُردهای شهرستان درگز واقع در استان خراسان شمالی می‌باشد کە ٢ ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران بازداشت و بە مدت ٦٠ در سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاه ادارە اطلاعات مشهد نگداری شدە بود.

0 comments:

Post a Comment