• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 13, 2013

دو مقام آمریکا: ایران در مورد بمب اتم تصمیمی نگرفته

Posted by UNITY4IRAN On 2:32 PM No comments

صدای آمریکا: دو مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا می گویند ایران در مورد ساختن بمب اتمی هنوز تصمیم نگرفته است.
چاک هیگل وزیر دفاع و ژنرال مارتین دمپسی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز سه شنبه در توضیحانی در جلسه کمیته فرعی دفاعی کمیته  تخصیص اعتبارات سنا به پرسش های قانون گذاران درباره سیاست آمریکا نسبت به تهدید ناشی از برنامه اتمی ایران پاسخ دادند.
هر دو گفتند تهران هنوز در مورد ساختن اسلحه اتمی تصمیم نگرفته است، با این حال بنظر می رسد خود را در موضعی قرار می دهد که این گزینه را حفظ کند.
آنها تاکید کردند سیاست دولت اوباما همچنان بر بازداشتن ایران از دست یابی به هرگونه توانایی تسلیحات اتمی استوار است.
ژنرال دمپسی گفت  پنتاگون هم برای برخورد با امکان دست یابی ایران به تسلیحات اتمی، و هم کارهای دیگری که انجام می دهد، ازجمله حملات سایبری، گزینه هایی دارد.
در پاسخ به این پرسش که یک ایران مجهز به تسلیحات اتمی  چگونه می تواند منطقه را بی ثبات کند، ژنرال دمپسی گفت سنی ها ممکن است خود را با تهدید روبرو ببینند، و در چنین حالتی می توان تصور کرد برخی احساس کنند لازم است آنها نیز کاری مشابه انجام دهند. و سپس ما با آنچه می تواند یک مسابقه تسلیحاتی بالقوه در منطقه باشد روبرو خواهیم شد.

0 comments:

Post a Comment