• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 20, 2013

احضار شهروند معترض نمینی به دادگاه شهرستان نمین

Posted by UNITY4IRAN On 10:05 AM No comments

بابک روغنی شهروند معترض نمینی طی احضاریه ای به دادگاه فراخوانده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی باید روز شنبه ۱ تیر ماه در دادگاه شهرستان نمین حاضر شود.
در احضاریه ای که به دست بابک روغنی رسیده است قید شده: "در خصوص شکایت اداره اطلاعات شهرستان نمین علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید."
بابک روغنی در بیستم بهمن ماه سال ۹۰ در شهرستان نمین از توابع اردبیل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب و همکاری با دول متخاصم، بازداشت شده و پس از تحمل بیش از ۱ ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشت‌گاه اداره اطلاعات اردبیل و زندان مرکزی اردبیل با تودیع وثیقه آزاد گردید.

0 comments:

Post a Comment