• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 14, 2013

در پی وقوع انفجار در مرکز کرمانشاه، فضای شهر امنیتی شد

Posted by UNITY4IRAN On 7:30 PM No comments

در پی انفجاری شدید در یکی از پارک‌های شهر کرمانشاه، فضایی امنیتی بر شهر حاکم شدە است.
بر پایە‌ی گزارش رسیدە بە آژانس خبررسانی کُردپا، چند ساعت قبل انفجار بزرگی "پارک شیرین" واقع در مرکز شهر کرمانشاه در محلە‌ی "آرامگاه" را بە لرزە در آورد کە در پی آن شهر بە کلی میلیتاریزە شدە و فضایی پلیسی بر شهر حاکم شدە است.
تا زمان انتشار این خبر از خسارات احتمالی و دلیل وقوع این انفجار گزارش موثقی در دسترس نیست.
از دیگر سو بر پایە‌ی گزارشات رسیدە، در محلە "نوبهار" این شهر میان شهروندان و نیروهای امنیتی درگیری بە وجود آمدە است کە نیروهای امنیتی برای پراکندە کردند آنها از گاز اشک‌آور استفادە کردەاند.
بە گفتە شاهدان عینی، ٣ تن از جوانان معترض، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند کە هویت آنها نامشخص می‌باشد.
وقوع انفجار و بازداشت جوانان کُرد درحالی است که تا ساعاتی دیگر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و شوراها در ایران آغاز می‌شود.
شب گذشته نیز در دیگر شهر کُردنشین ایران، میاندوآب و در خیابان ١٧ شهریور حادثه‌ی انفجار رخ داده بود.

0 comments:

Post a Comment