• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Sunday, June 2, 2013

پرس تی وی و آزادی موسوی و کروبی؟

Posted by UNITY4IRAN On 1:01 PM No comments

اخبار روز: یک مراسم انتخاباتی در جماران که با شعارهایی در ارتباط با آزادی موسوی، کروبی و زندانیان سیاسی همراه بوده است، حادثه ی داغ انتخاباتی روز شنبه را رقم زده است. فیلم ها و ویدیوهایی از این مراسم و شعارهای شرکت کنندگان در فضای مجازی دست به دست می شود.
فیلم اصلی پخش شده توسط «پرس تی وی» کانال دولتی جمهوری اسلامی که به زبان انگلیسی برنامه پخش می کند، منتشر شده است. در محافل سیاسی که این خبر را رد و بدل می کنند، این پرسش نیز مطرح شده است که پخش کردن شعار به نفع میرحسین موسوی و مهدی کروبی از طریق پرس تی وی چه منظوری را دنبال می کند؟

0 comments:

Post a Comment